BDO tager corona-temperaturen på de danske SMV-virksomheder

SMV Barometret er udarbejdet af rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO. Undersøgelsen er én af de mest omfattende analyser af mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder i Danmark.

Men da 2020 på mange måder har været et usædvanligt år for dansk erhvervsliv, har undersøgelsen i år fået et lidt anderledes og yderst aktuelt fokus. I år tager SMV Barometret således corona-temperaturen på de danske SMV’er og beder dem om at kigge frem mod et mere usikkert 2021.

Du kan i årets udgave af SMV Barometret blandt andet blive klogere virksomhedernes forventninger til omsætning og dykke ned i hjælpepakkernes betydning for SMV’erne.

Gå til SMV BAROMETRET 2021 her.

 

Hvad er dine forventninger til udviklingen i virksomhedens omsætning i indeværende år (2020) i forhold til sidste kalenderår (2019)?

 

 

Hvor forventer I, at jeres resultat før skat for 2020 vil lande sammenlignet med 2019?

 

 

Har I benyttet/benytter I jer af ordningerne i hjælpepakkerne?

Hvis ja til foregående spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? “Min virksomhed havde ikke klaret sig igennem krisen uden økonomisk støtte fra ordningerne i hjælpepakkerne”.*

*Dette spørgsmål er kun besvaret af de virksomheder, som har angivet, at de har benyttet eller benytter sig af ordningerne i hjælpepakkerne.

 

 

Har I, efter at Coronakrisen startede, søgt om lån eller øget kredit i jeres pengeinstitut?

 

 

Hvordan har jeres kreditforhold hos jeres væsentligste leverandører udviklet sig, siden Coronakrisen startede?

 

 

Har din virksomhed opsagt medarbejdere som direkte konsekvens af Coronakrisen?

Hvis ja til foregående spørgsmål: Forventer I, at virksomhedens medarbejderantal i løbet af indeværende år (2020) eller næste år (2021) kommer tilbage på samme niveau, som før Coronakrisen indtraf i marts 2020?*

*Dette spørgsmål er kun besvaret af de virksomheder, som har angivet, at de har opsagt medarbejdere som direkte konsekvens af Coronakrisen.

 

 

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? “Coronakrisen har accelereret virksomhedens investeringer i digitalisering”.

 

 

Hvordan forventer du, at Coronakrisen kommer til at påvirke virksomhedens omsætning i næste kalenderår (2021)?

 

 

Hvilke udfordringer afledt af Coronakrisen ser du som de to største i forbindelse med din virksomheds fremtidige drift? (hver virksomhed har angivet to svar)