Nøgletal

SMV-index

 

Forventer din virksomhed at øge antallet af medarbejdere i det nye år?

 

Særdeles positive takter

De mindre og mellemstore virksomheder har det godt. Måske bedre end nogensinde. De tjener gode penge og er optimistiske, når det gælder fremtiden. De føler et stort samfundsansvar i forhold til at hjælpe ikke bare unge mennesker, men også flygtninge / indvandrere med jobs. Endelig mangler de ikke finansiering, og de vil i øvrigt rigtigt gerne vækste via fusioner eller opkøb.

Økonomi: Overskuddet er vokset med knap 16 %

De mindre og mellemstore virksomheder har i de seneste to år løftet deres omsætning med 11,5 %. Via en dygtig styring af økonomien er det også lykkedes dem at konvertere en større andel af omsætningen til overskud. Virksomhedernes overskud er nemlig i samme periode vokset med flotte 15,8 % (procentvis fremgang fra 2015 til 2017).

Overskud og omsætning

Pæn stigning i virksomhedernes omsætning i 2017

De mindre og mellemstore virksomheders omsætning voksede i 2017 gennemsnitligt med 5,6 %, hvilket er på niveau med 2016, hvor det tilsvarende tal var 5,5 %. Det lyder måske ikke af meget, men i et land, hvor inflationen i 2017 lå omkring 1 %, er det faktisk rigtig godt.

De seneste to år har været rigtig gode

Hvis tallene fra de seneste to år sammenholdes med de to foregående år, sættes tingene rigtig i relief. Tilbage i 2014 måtte de mindre og mellemstore virksomheder faktisk konstatere en egentlig nedgang i omsætningen på knap 2 % sammenlignet med 2013, mens de i 2015 kun kunne fremvise en fremgang i omsætningen på knap 1 % sammenlignet med 2014.

Nu har de selvsamme virksomheder i løbet af 2016 og 2017 sammenlagt hævet deres omsætning med 11,5 % sammenlignet med 2015. Det er ganske imponerende og vidner om stor ihærdighed i virksomhederne.

Virksomhederne i hovedstaden er vækstet mindst

Geografisk er fremgangen i omsætningen jævnt fordelt over hele landet. Størst var den blandt virksomhederne på Sjælland med knap 8 %. Lavest var fremgangen i Hovedstaden med kun lige over 2 %. Det er lidt bemærkelsesværdigt, fordi netop Hovedstaden har ligget i toppen af vækstraten i de senere år.

Jævn fordeling mellem brancher

Servicevirksomheder i toppen

Også branchemæssigt har fremgangen i omsætningen været jævnt fordelt. Alle brancher har således haft fremgang.

Med 9,9 % har virksomheder indenfor operationel service, der blandt andet omfatter så forskellige virksomheder som vikar- og rejsebureauer, udlejningsvirksomheder og vagttjenester, haft størst vækst, mens virksomheder indenfor information og kommunikation gennemsnitligt har løftet deres omsætning med 9,3 %. Også bygge- og anlægsvirksomhederne havde et godt 2017 med en vækst på 7,0 %.

Hotel- og restaurationsvirksomhederne havde et mindre godt år og øgede kun deres omsætning i 2017 med gennemsnitligt 2,2 %. Helt i bunden ligger frisører og visse andre servicevirksomheder med en vækst i omsætning på bare 1,1 %.

Transportbranchen fra top til bund

Sidste år kunne transportbranchens SMV-virksomheder kun fremvise en meget beskeden vækst i omsætningen, men de lå til gengæld helt i toppen i forhold til vækst i overskuddet. I år scorer branchens mindre og mellemstore virksomheder i denne branche lavt på begge parametre. Mest på overskuddene, hvor de kun kunne fremvise en vækst på 0,3 %. Et antiklimaks i forhold til sidste år, hvor det tilsvarende tal var på 14,3 %.

Men ellers er der pæn vækst i overskuddene i alle brancher. Fire brancher kan således fremvise 2-cifrede vækstrater i deres overskud. I toppen ligger gruppen med frisører og visse andre servicevirksomheder samt virksomheder indenfor videnservice. Begge med en vækst på over 13 %. Bygge- og anlægsvirksomhederne hævede deres overskud med 10,6 %, mens virksomheder indenfor information og kommunikation voksede med 10,5 %.

Størrelse og geografi

Forskellen mellem store og små SMV’er

I 2016 tordnede de største virksomheder indenfor den meget uensartede gruppe af mindre og mellemstore virksomheder derudaf med en stigning på imponerende knap 12 % i omsætning og næsten 18 % i overskud. I 2017 var forskellen i udviklingen mellem de store og de mindre virksomheder knap så markant.

Når det gælder udviklingen i omsætningen, hvor den samlet var på 5,6 %, var udviklingen jævnt stigende sammen med virksomhedernes omsætning. Hvor de helt små virksomheder med et salg på under 1 mio. kr. kun løftede deres omsætning med 0,5 %, så hævede virksomheder med en omsætning på over 100 mio. kr. deres med over 9,0 %.

Når det gælder udviklingen i overskuddene, er det bemærkelsesværdigt, at de samme helt små virksomheder faktisk gennemsnitligt hævede deres overskud i 2017 med 11,2 %, men ellers steg overskuddene pænt i takt med virksomhedernes størrelse. Størst fremgang i overskuddene kunne virksomheder med en omsætning i intervallet 25-100 mio. kr. fremvise med en vækst på 12,6 %.

Uafgjort i kampen om provinsmesterskabet

I 2017 var der ikke nogen entydig vinder af provinsmesterskabet mellem de mindre og mellemstore virksomheder i Aarhus, Aalborg og Odense Kommuner. Sidstnævnte blev en klar vinder i 2016, hvor kommunens SMV-virksomheder løftede deres omsætning og overskud med henholdsvis 10,7 % og 14,1 %.

I år ligger virksomhederne i Odense Kommune også øverst, når det gælder udviklingen i omsætning med en stigning på 8,0 %, men til gengæld nederst, når det gælder udviklingen i overskud med en vækst på 4,4 %.

Bedst til at vækste på bundlinjen var virksomhederne i Aarhus Kommune med 7,4 %. De var til gengæld dem, der hævede deres omsætning mindst med 4,7 %. Da vækst i overskud alt andet lige er bedre end vækst i omsætning, er der dog næppe tvivl om, at virksomhederne i Smilets By er mest tilfredse.

Virksomhederne i Aalborg Kommune ligger i år nr. 2 i begge kategorier med en gennemsnitlig vækst i omsætningen på 6,7 % og i overskuddene på 5,9 %. Både i 2015 og i 2016 blev de sidst i kampen om at være bedst blandt provinsbyerne.

Virksomhedernes lønudgifter steg

Den høje beskæftigelse og de deraf følgende vanskeligheder med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft har ikke overraskende betydet, at virksomhedernes udgifter til løn også er stigende. I 2017 med 5,2 % mod 4,6 % i 2016. Begge år har lønnens andel af virksomhedernes omsætning udgjort 33 %.

Årsagen til de stigende lønudgifter kan ikke umiddelbart aflæses, men de skyldes nok i højere grad ansættelse af nye medarbejdere end store lønstigninger.

Mens der i 2016 var relativt stor spredning mellem udviklingen i de forskellige regioner, var udviklingen i 2017 næsten ens alle steder. Størst vækst i lønudgifterne var der i Region Midtjylland med 6,1 %. Lavest vækst var der i Sydjylland med 4,0 %.

Branchemæssigt var der til gengæld relativt store udsving. Mens lønudgifterne steg med hele 15,7 % blandt virksomheder indenfor information og kommunikation, steg de kun med 0,4 % i gruppen med frisører og visse andre servicevirksomheder. De fleste brancher lå dog i niveauet 4-6 % – altså lige omkring gennemsnittet.

De helt små virksomheder med en omsætning på under 1 mio. kr. lykkedes faktisk med at sænke deres lønomkostninger med lige over 1 %, mens virksomheder med en omsætning mellem 25-100 mio. kr. var dem, der øgede mest med 9,3 %.

Hovedområder

 

SMV Barometret