Nøgletal

Forventer din virksomhed at øge investeringer/ressourcer på digitalisering og automatisering i forhold til tidligere år?

Indenfor hvilke indsatsområder har din virksomhed særligt fokus på digitalisering?

Indenfor hvilke indsatsområder har din virksomhed særligt fokus på automatisering og robotics?

Forventer din virksomhed at have indarbejdet de nødvendige procedurer og forretningsgange ift. den nye EU-Persondataforordning, inden den træder i kraft?

Har din virksomhed indført procedurer, overvågning mv., der sikrer din virksomheds data, systemer, hjemmesider etc. mod cybercrime?

Digitalisering og automatisering - lettere administration får fokus

Godt en fjerdedel (27,3 %) af de mindre og mellemstore virksomheder svarer i årets undersøgelse, at de forventer at øge deres investeringer og ressourceanvendelse på digitalisering og automatisering i 2018, mens 62,2 % forventer et uændret niveau. Ikke overraskende vokser investeringerne og ressourceanvendelsen i takt med virksomhedernes størrelse. Blandt virksomheder med en omsætning på over 100 mio. kr. er det således næsten halvdelen (49,0 %), som øger indsatsen.

Noget tyder i øvrigt på, at virksomhederne er mere optagede af digitalisering end af automatisering. Hele 46,7 % svarer således, at de ikke har særligt fokus på automatisering og robotics, mens kun 11,1 % svarer det tilsvarende om digitalisering. Det sidste er markant mindre end sidste år, hvor 31,6 % svarede det samme.

Både når det gælder digitalisering og automatisering, er det især de administrative rutiner, og altså ikke produktionsoptimering via automatisering, som er i fokus.

GDPR har været en tung administrativ byrde for mange

De mindre og mellemstore virksomheder synes, at det har været en besværlig og administrativ tung byrde at gøre sig klar til den nye EU-Persondataforordning, men faktisk mener næsten to
tredjedele af dem, at de nåede i mål med det. Når det gælder sikring mod hackerangreb, er det til gengæld mindre end halvdelen, som mener, at de har sikret sig tilstrækkeligt.

Den nye EU-Persondataforordning, der trådte i kraft den 25. maj 2018, har været genstand for megen omtale i medierne – herunder især de mindre og mellemstore virksomheders udfordringer med at nå i mål med de nødvendige tilpasninger af deres systemer. Noget tyder dog på, at det ikke står helt så grelt til, som mange har troet.

I årets spørgeskemaundersøgelse, der blev afviklet i marts 2018, spurgte vi virksomhederne, om de forventede at have indarbejdet de nødvendige procedurer og forretningsgange inden ikrafttrædelsesdatoen, og det svarede 65,3 % faktisk bekræftende på. Blandt virksomheder med en omsætning over 25 mio. kr. svarede over 75 % bekræftende, mens tallet for virksomheder med en omsætning under 25 mio. kr. var 61,8 %.

Der er dog ingen tvivl om, at arbejdet har været en tung administrativ byrde i mange virksomheder. Det vidner de mange kommentarer om, som vi har fået i undersøgelsen. En respondent skrev
eksempelvis således: ”EU-Persondataforordningen – og andre love, som trækkes ned over hovedet – er en hadeopgave, som kun kan gøre livet surt og forstyrre en travl hverdag. Den slags gør, at man får lyst til at stoppe.”.

Branchemæssigt er det ikke overraskende, at det især var videnvirksomhederne (76,9 %), som regnede med at være på plads, og at landbruget (29,4 %) var længst fra at være det. Geografisk
var der ikke den store spredning, omend optimismen var størst i Hovedstaden (75,1 %) og mindst på Fyn (56,3 %).

Sikring mod cybercrime fylder mest for de store virksomheder

Sidste års hackerangreb mod A.P. Møller – Mærsk synliggjorde, at ingen virksomheder kan vide sig sikre, og at en virksomhed groft sagt kan sættes i stå med et fingerknips.

I årets spørgeskemaundersøgelse spurgte vi derfor, hvorvidt virksomhederne har indført procedurer mv., der sikrer dem mod cybercrime. Det svarede under halvdelen (48,8 %) bekræftende
på. Men sikkerheden stiger med virksomhedernes størrelse. Blandt virksomheder med en omsætning på over 100 mio. kr. svarede således 80,6 % bekræftende, mens det tilsvarende tal for virksomheder med en omsætning på under 25 mio. kr. kun var 43,2 %.

Tallene kan måske tages som udtryk for, at de mindste virksomheder anser netop deres størrelse som et værn mod et hackerangreb. Hverken geografisk eller branchemæssigt er der de store forskelle i besvarelserne.

Hovedområder

 

 

Digitalisering