Nøgletal

Har din virksomhed søgt om lån i et penge- eller realkreditinstitut inden for de seneste 12 måneder?

Var det lettere eller sværere at opnå lånet end tidligere?

Har din virksomhed aktuelt behov/ønske om at låne penge til finansiering? Fx til daglig drift, nye investeringer eller udvikling?

Har din virksomhed optaget lån – eller overvejet at gøre det – hos alternative finansieringskilder?

Via hvilke alternative finansieringskilder har din virksomhed optaget lån hos eller overvejet at optage lån?

Kunne det være interessant for din virksomhed at udvide ejerkredsen ved optagelse af investorer (aktionærer)?

Har I overvejet at vækste virksomheden gennem fusioner eller opkøb?

Finansiering og veje til vækst

Mindre end hver femte virksomhed har søgt om lån i de seneste 12 måneder, og kun 15,5 % har et helt aktuelt lånebehov. Blandt låneansøgere er der en markant stigning blandt dem, der har op-levet det som nemmere at låne, men en lige så markant stigning blandt dem, der har oplevet det som sværere.

Øget interesse for at vækste

Selv om de fleste mindre og mellemstore virksomheder kun har en enkelt eller få ejere, er næsten en sjettedel af dem faktisk interesserede i at udvide ejerkredsen med nye investorer (aktionærer).

Interessen for vækst gennem fusion og opkøb er enorm. Hele 30,3 % overvejer faktisk dette. Blandt virksomheder med en omsætning på over 50 mio. kr. er det mere end halvdelen.

Virksomhederne har styr på økonomistyringen – overskuddene er pænt stigende

De mindre og mellemstore virksomheders overskud steg i 2017 gennemsnitligt med 6,7 %, hvilket er en anelse mindre end i 2016, hvor de steg med hele 8,5 %. Det skal dog sammenholdes med, at overskuddene tilbage i 2015 faktisk faldt med 2,7 %sammenlignet med 2014.

Sammenlagt er overskuddene i de seneste to år således gennemsnitligt steget med 15,8 %, hvilket er meget flot. Mens det ikke er nogen større kunst at få omsætningen til at vokse, er det nemlig straks sværere at få en øget omsætning til at udmønte sig i et større overskud. Det er langt fra nogen given sag og vidner om et stort fokus på økonomistyringen i virksomhederne.

Virksomhedens soliditet steg markant

Virksomhedernes soliditetsgrad steg stærkt i 2017 og udgjorde ved årets udgang gennemsnitligt 39,9 % mod 35,5 % i 2016. Måske lidt overraskende er soliditeten højst blandt virksomhederne i Hovedstaden med 43,3 %, mens den er lavest i Nordjylland med 37,9 %.

Andelen af virksomheder med en negativ egenkapital udgjorde 10,3 %, hvilket er en anelse mere end i 2016, hvor tallet lød på 8,9 %. Stigningen er på ingen måde alarmerende, idet der selv i gode tider er virksomheder, som ikke gør det så godt.

Når man ser på virksomhedernes balancer, er det iøjnefaldende, at deres kortfristede gæld er kraftigt dalende. Ved udgangen af 2017 udgjorde den gennemsnitligt kun 46,2 % af den samlede balance, hvilket er mere end 11 procentpoint lavere end for blot to år siden, hvor den udgjorde 57,4 %. Nedgangen skyldes formentlig en kombination af omlægning til langfristet gæld og en generel nedbringelse af gælden.

Tingene vendt på hovedet i Hovedstaden

Mens Hovedstadens virksomheder i de senere år har ligget i toppen, når det har drejet sig om omsætningsvækst, men i bunden, når det er kommet til vækst i overskuddene, så er tingene vendt på hovedet i år. I 2017 hævede virksomhederne i Hovedstaden således gennemsnitligt deres overskud med pæne 8,4 %.

Virksomhederne i Region Midtjylland fulgte dog pænt med. Her øgede virksomhederne gennemsnitligt deres overskud med 7,8 %.

Virksomhedernes lånebehov – tro mod pengeinstitutter

De mindre og mellemstore virksomheder har ikke noget større behov for at låne penge. I undersøgelsen svarer kun 17,8 %bekræftende på, at de indenfor de seneste 12 måneder har søgt om lån i et penge- eller realkreditinstitut, mens kun 15,5 % – altså mindre end hver sjette virksomhed – svarer, at de helt aktuelt har et lånebehov.

Blandt de virksomheder, som indenfor det sidste år har søgt om et lån, svarer 23,3 %, at de oplevede det som lettere eller meget lettere at opnå lånet end tidligere. Det er markant flere end sidste år, hvor kun 13,2 % svarede det samme.

Der var omvendt 26,0 %, som oplevede det som sværere eller meget sværere at opnå lånet end tidligere. Det er også markant flere end sidste år, hvor kun 9,7 % svarede det samme. Gruppen af virksomheder, der hverken fandt det lettere eller sværere, er således blevet mindre, men forskydningen er sket både i den ene og den anden retning.

Det er primært virksomheder med en omsætning på over 25 mio. kr., som har et aktuelt behov for at låne penge, og som har søgt om lån indenfor de seneste 12 måneder. Og det er virksomheder med en omsætning i niveauet 51-100 mio. kr., som især synes, at det er blevet lettere at låne (40,9 %), mens det især er virksomheder med en omsætning i niveauet 25-50 mio. kr., som oplevede det som svært at låne (29,6 %).

Branchemæssigt er det især virksomheder indenfor turismeerhvervet, som har søgt om lån indenfor det seneste år (33,3 %), som oplevede det som svært at få lånet (50,0 %), og som – sammen med landbruget (32,4 %) – har flest med et aktuelt behov for at låne penge (30,6 %).

De mindre og mellemstore virksomheder er trofaste i forhold til pengeinstitutterne. Kun 7,1 % svarer således bekræftende på, at de har optaget lån eller overvejet at gøre det hos alternative finansieringskilder.

Udvidelse af ejerkredsen er ikke uinteressant

Langt de fleste mindre og mellemstore virksomheder har kun en enkelt eller nogle få ejere, og ofte ses det som en begrænsning i deres muligheder for at vækste, at de er utilbøjelige til at dele ejerskabet med andre. Men ikke alle har det sådan.

I årets undersøgelse svarer således lidt over en sjettedel (17,6 %) af respondenterne, at det kunne være interessant for deres virksomhed at udvide ejerkredsen med nye investorer (aktionærer). Og faktisk er interessen næsten lige så stor hos de omsætningsmæssigt mindste virksomheder (15,9 %) som hos de omsætningsmæssigt største (18,3 %) indenfor segmentet.

Den populære iværksætterserie ’Løvens Hule’, som jo dybest set handler om at få tilført ny viden, nye kompetencer og ofte også kapital mod at overdrage en del af ejerskabet, har måske været med til, at så mange er positive overfor tanken om at udvide ejerkredsen.

Geografisk er interessen størst blandt virksomhederne i Hovedstaden (23,4 %) og mindst på Fyn (10,6 %), mens interessen branchemæssigt er størst blandt videnvirksomhederne (26,8 %) og ikke overraskende mindst indenfor landbruget (5,9 %).

Vækst gennem fusion og opkøb er en mulighed

De mindre og mellemstore virksomheder beskyldes ofte for at miste interessen for at vokse, når de har fået en vis størrelse.

Årets undersøgelse dokumenterer imidlertid pænt store ambitioner om at vokse. Hele 30,3 % svarer således bekræftende på, at de har overvejet at vækste deres virksomhed gennem fusioner eller opkøb. Blandt virksomheder med en omsætning over 50 mio. kr. er det mere end halvdelen, og selv blandt de omsætningsmæssigt mindste svarer næsten en fjerdedel (24,7 %) bekræftende. Besvarelserne vidner om, at virksomhederne udmærket er klar over, at deres størrelse har stor betydning for deres vækstmuligheder.

Selv om emnet står højest på agendaen blandt virksomhederne i Hovedstaden (34,4 %), så er de ikke langt foran virksomhederne i Midtjylland (33,2 %) og Sydjylland (32,9 %). Kun på Fyn (21,9 %) er virksomhederne lidt mere forbeholdne.

Branchemæssigt er interessen især udbredt indenfor produktion (48,5 %) og engrossalg (40,2 %), mens den er lavest indenfor turismeerhvervet (22,2 %).

Hovedområder

 

Finansiering