Nøgletal

Hvordan er dine forventninger til udviklingen i omsætningen i det nye år?

Hvilke udfordringer ser I som de to største i forbindelse med jeres fremtidige drift?

Forventninger om en pæn omsætningsvækst

Virksomhederne tror på yderligere fremgang i 2018. Næsten en fjerdedel forventer således at øge deres omsætning i år med over 10 %, hvilket i betragtning af den lave inflation er en imponerende ambition.

De mindre og mellemstore virksomheder er markant mere optimistiske end sidste år, når det gælder deres forventninger til udviklingen i omsætningen i 2017. Næsten en fjerdedel af alle virksomheder – helt præcist 23,9 % – forventer således en stigning i omsætningen på mere end 10 % sammenlignet med 2017. Sidste år var det tilsvarende tal 18,3 %. Kun 8,6 % forventer en nedgang i omsætningen.

Geografi og størrelse

Geografisk er optimismen størst blandt virksomhederne i Hovedstadsområdet. Her forventer 36,7 % en vækst i omsætningen på over 10 %. I bunden ligger de sydjyske virksomheder, hvoraf kun 16,8 % forventer en sådan vækst.

Umiddelbart skulle man måske tro, at optimismen ville vokse i takt med virksomhedernes størrelse målt på omsætning, men faktisk er forventningerne jævnt fordelt. Blandt virksomheder med en omsætning på over 100 mio. kr. er det således 25,3 %, som forventer en omsætningsvækst i 2018 på mere end 10 %, mens det tilsvarende tal blandt virksomheder med en omsætning på under 25 mio. kr. kun er en anelse lavere – nemlig 24,1 %.

Hovedområder

 

Forventninger