Nøgletal

Er det blevet sværere eller lettere at skaffe lokal og kompetent arbejdskraft?

Forventer din virksomhed at ansætte elever / lærlinge / praktikanter i det nye år?

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn – Min virksomhed har et samfundsansvar for at hjælpe med at skaffe beskæftigelse til flygtninge/indvandrere?

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn – Min virksomhed har et samfundsansvar for at hjælpe med at skaffe beskæftigelse til unge uden praktikplads?

Medarbejdere og samfundsansvar

Antallet af virksomheder, som forventer at øge antallet af medarbejdere, og som vil ansætte elever eller lærlinge, er på niveau med de senere år. 31,9 % forventer således at øge antallet af medarbejdere, mens 23,8 % forventer at ansætte lærlinge eller elever.

Både når det gælder den ene og den anden type ansættelser, er forventningerne størst blandt virksomhederne i Hovedstadsområdet med henholdsvis 37,3 % og 27,3 % og lavest blandt virksomhederne på Fyn med henholdsvis 27,8 % og 19,8 %.

Forventningerne stiger markant med virksomhedernes størrelse målt på omsætning. Blandt virksomheder med en omsætning på over 100 mio. kr. forventer de 57,0 % således at øge antallet af medarbejdere i 2018, mens 58,9 % i samme gruppe forventer at ansætte lærlinge eller elever. Blandt virksomheder med en omsætning på under 25 mio. kr. er de tilsvarende tal henholdsvis 25,5 % og 16,7 %.

Udfordringer med at rekruttere

På spørgsmålet om, hvorvidt det indenfor de seneste 12 måneder er blevet sværere eller lettere at skaffe lokal og kompetent arbejdskraft, svarer 25,2 %, at det er blevet sværere eller meget sværere. Det er på niveau med sidste år. Kun 2,5 % oplever det som lettere eller meget lettere at rekruttere arbejdskraften.

Ikke overraskende er det især bygge- og anlægsvirksomhederne, som er udfordret. Her svarer næsten halvdelen (47,0 %), at det er blevet sværere og meget sværere, men også produktionsvirksomhederne (37,0 %) finder det svært.

Geografisk er udfordringen nogenlunde jævnt fordelt over hele landet med Hovedstaden i bunden (20,3 %) og Midt- og Nordjylland i toppen med henholdsvis 27,5 % og 27,1 %.

Når det gælder virksomhedernes størrelse, er det virksomheder med en omsætning i niveauet 51–100 mio. kr., som har sværest ved at rekruttere medarbejdere. Her svarer hele 46,4 %, at det er blevet sværere eller meget sværere.

Nordjyske virksomheder føler størst ansvar overfor unge

Som noget nyt har vi i år spurgt virksomhederne, hvorvidt de er enige i, at deres virksomhed har et samfundsansvar i forhold til at hjælpe med at skaffe beskæftigelse til flygtninge / indvandrere og til at ansætte unge uden praktikplads.

Når det gælder flygtninge / indvandrere, svarer 28,0 %, at de er enige eller meget enige, 39,6 % svarer hverken eller, mens 32,4 % er uenige eller meget uenige. Mest enige er virksomheder med en omsætning i niveauet 51-100 mio. kr. med 39,8 %. Mest uenige er ikke overraskende virksomheder med en omsætning under 25 mio. kr. Her er over en tredjedel (33,2 %) uenige eller meget uenige.

Når det gælder ansættelse af unge uden praktikplads, svarer 52,6 %, at de er enige eller meget enige i, at de har et samfundsansvar i forhold til at hjælpe. Branchemæssigt er det især bygge- og anlægsvirksomhederne (66,9 %) og produktionsvirksomhederne (60,8 %), som erklærer sig enige eller meget enige. Geografisk er der ikke den store forskel, omend virksomhederne i Hovedstaden (42,6 %) føler sig mindre forpligtet end virksomhederne i Nordjylland, som topper med 51,0 %.

Største udfordringer er kampen om kunderne og kvalificerede medarbejdere

Ligesom sidste år ser virksomhederne den hårde konkurrence om kunderne og udfordringerne med at rekruttere kvalificeret personale som de to største udfordringer i forhold til den fremtidige vækst. Især rekrutteringsudfordringen synes i stigende grad at fylde i bevidstheden, idet 36,4 % fremhæver denne mod 29,8 % sidste år.

Til gengæld er udfordringen med adgang til tilstrækkelig finansiering for nedadgående med 13,4 %. Sidste år var det 16,4 %, som fremhævede dette som en udfordring.

Det er de omsætningsmæssigt største virksomheder, som først og fremmest peger på vanskeligheden med at skaffe kvalificeret personale som en udfordring. Størst bekymring udtrykker virksomheder med en omsætning mellem 51-100 mio. kr. (61,0 %).

Når det gælder konkurrencesituationen, anses denne som en udfordring hos virksomheder af alle størrelser, men branchemæssigt er det især virksomheder med salg til private (retail), som fremhæver denne udfordring med hele 73,6 %.

Hovedområder

 

 

Medarbejderne