Velkommen til SMV Barometret 2018

I 2018 udkommer SMV Barometret for syvende år i træk. Analysen er et væsentligt bidrag til samfundsdebatten om, hvilken tilstand de mindre og mellemstore virksomheder befinder sig i. Vi tager temperaturen på viljen og muligheden for vækst, ligesom virksomhedernes faktuelle betingelser belyses.

SMV Barometret er bygget på omfattende data fra BDO’s kunder, og de kvantitative data er hentet fra 27.000 regnskaber samt spørgeskemabesvarelser fra SMV’erne i dansk erhvervsliv. Dermed giver SMV Barometret et af de mest aktuelle, detaljerede og velunderbyggede indblik i, hvordan SMV’erne i det danske samfund har det netop nu.

I år har vi valgt også at ændre lidt i spørgerammen, blandt andet har vi spurgt ind til virksomhedernes oplevelse af arbejdet med EU-Persondataforordningen, som netop er rullet ud her i maj, vi har haft ønske om at vide mere om SMV’ernes holdning til truslen i forbindelse med cybercrime, vi har spørgsmål til samfundsansvar, og så har vi spurgt mere ind til alternative finansieringskilder.

 

Vi rådgiver rygraden i det danske erhvervsliv

Stig Holst Hartwig, adm. direktør i BDO

BDO’s engagement og indsigt i de mindre og mellemstore virksomheders udfordringer går dybt. Med Barometeranalysen har vi skabt indsigt i de udfordringer og muligheder, der arbejdes med ude i virksomhederne. Vi benytter blandt andet denne viden, når vi rådgiver SMV’erne, som vi respektfuldt betegner som rygraden i dansk erhvervsliv.

Vores faglighed spænder bredt, og som landets fjerdestørste rådgivnings- og revisionsvirksomhed er vi i BDO såvel den nærværende revisor, der er tæt på i dagligdagen, som den internationale rådgivningsvirksomhed med det globale udsyn.

Landets mange mindre og mellemstore virksomheder får som oftest ikke så meget taletid i medierne, men den danske økonomi afhænger dog i høj grad af SMV’ernes evne og mulighed for at vækste. Derfor ønsker vi løbende at skabe debat om vilkårene for dansk erhvervsliv, og her har vi særligt fokus på at tale SMV’ernes sag. SMV Barometret er en af vejene til at udvide debat og bevidsthed om disse virksomheder.

 

Tak for de mange bidrag

Vi skylder alle vores kunder, der i april måned brugte tid på at besvare spørgeskemaet, en stor tak. Uden input fra jer var det ikke muligt at udarbejde SMV Barometret 2018.

Venlig hilsen
BDO

Stig Holst Hartwig
Administrerende direktør