Velkommen til SMV Barometret 2019

Med SMV Barometret måler BDO tilstanden hos de mindre og mellemstore virksomheder. Gennem årene er analysen blevet et væsentligt bidrag til debatten om erhvervslivets rygrad; SMV’erne i Danmark.

For ottende år i træk analyserer vi derfor regnskabstal og kombinerer med en omfattende spørgeskemaanalyse. Dette gør, at SMV Barometret giver ét af de mest aktuelle, detaljerede og velunderbyggede indblik i, hvordan det står til med SMV-virksomhederne netop nu.

Analysen bygger på omfattende data fra vores kunder; med ca. 30.000 regnskaber samt mere end 1400 spørgeskemabesvarelser fra hele landet folder vi tilstanden blandt SMV’erne ud. Via sitet www.smvbarometret.dk giver vi interesserede mulighed for selv at dykke ned i de aktuelle tal på tværs af regioner, regnskabstal og spørgeskemaets konkrete besvarelser.

I år spørger vi for første gang ind til klimaproblematikken, og flere mindre og mellemstore virksomheder svarer, at de føler behov for at tage ansvar i forhold hertil. Vi tematiserer igen digitaliseringsprocessen, ligesom vi også spørger ind til compliance og til, hvorvidt virksomhederne mener, de lever op til de nye persondataregler, som jo trådte i kraft den 25. maj 2018, og som gav de fleste virksomheder en ekstra arbejdsudfordring.

 

Rygraden af dansk erhvervsliv fortjener opmærksomhed

I BDO spænder fagligheden bredt, og som én af landets største rådgivnings- og revisionsvirksomheder giver vi vores kunder såvel den nærværende lokale rådgiver, der er tæt på i dagligdagen, som den internationalt stærke rådgivningsvirksomhed, der mestrer det internationale udsyn og dermed kan vejlede kunderne ud over landets grænser.

Vi ønsker at skabe opmærksomhed i forhold til de mindre og mellemstore virksomheder. Vi vil gerne debattere vilkår for det danske erhvervsliv, og her er SMV’erne af stor betydning for dansk økonomi.

 

Tak for hjælpen og de mange bidrag

Der skal lyde en tak til alle vores kunder, som tog sig tid til at besvare spørgeskemaet. Det er jeres bidrag, der gør det muligt at udarbejde SMV Barometret 2019.

Rigtig god fornøjelse med årets SMV Barometer.

Venlig hilsen
BDO

Stig Holst Hartwig
Administrerende direktør