Nøgletal

Forventer din virksomhed i 2019 at øge investeringer/ressourcer på digitalisering og automatisering i forhold til 2018?

Lever din virksomhed op til kravene i EU-persondataforordningen (GDPR), som trådte i kraft i 2018?

Har din virksomhed indført procedurer, overvågning mv., der sikrer din virksomheds data, systemer, hjemmesider etc. mod cybercrime?

Virksomhederne er i mål med GDPR

De nye persondataregler, der trådte i kraft den 25. maj 2018, var en tung administrativ opgave for næsten alle virksomheder. Ikke kun de mindre og mellemstore.

I årets undersøgelse har vi spurgt virksomhederne, hvorvidt de i deres egen optik nu lever op til reglerne. Det svarer 90,8 % bekræftende på. Blandt de helt små virksomheder med under ti ansatte svarer 88,6 % bekræftende. Det tal vil formentlig overraske mange, da implementeringen af den slags regler altid er en større udfordring for de mindste virksomheder.

Heller ikke branchemæssigt og geografisk er der den store forskel på svarene, om end virksomhederne indenfor turismeerhvervet synes at hænge en lille smule. Blandt disse er det kun 80,6 %, der svarer bekræftende.

Godt sikret mod hackerangreb

De mange historier om virksomheder, der udsættes for hacker-angreb og anden form for cyberkriminalitet, har tilsyneladende fået også de mindre og mellemstore virksomheder til at sikre sig mod den slags. I alle tilfælde svarer 71,4 % bekræftende på, at de har indført procedurer, overvågning mv., der sikrer deres data, systemer og hjemmesider.

Der er stor forskel på svarene fra virksomheder med mere end ti ansatte og på svarene fra virksomheder med færre ansatte. Hos de lidt større svarer 88,5 % bekræftende, mens det kun er 60,2 % hos de mindste, som gør det. Geografisk er der til gengæld næsten ingen forskel på svarene.

Hovedområder

 

 

Compliance

 

Selvstændig