Nøgletal

Har din virksomhed søgt om lån i et penge- eller realkreditinstitut inden for de seneste 12 måneder?

Var det lettere eller sværere at opnå lånet end tidligere?

Har din virksomhed aktuelt behov/ønske om at låne penge til finansiering? Fx til daglig drift, nye investeringer eller udvikling?

Kunne det være interessant for din virksomhed at udvide ejerkredsen ved optagelse af investorer (aktionærer)?

Har I overvejet at vækste virksomheden gennem fusioner eller opkøb?

Finansiering og væksttiltag

De mindre og mellemstore virksomheder har stadig ikke det store behov for at låne penge – hverken til finansiering af den daglige drift eller til nye investeringer. På spørgsmålet om, hvorvidt virksomheden har et aktuelt behov eller ønske om at låne penge, svarer således kun 14,9 % bekræftende. Det er lidt færre end sidste år, hvor 16,2 % svarede det samme.

Blandt den sjettedel (16,6 %), som oplyser, at de rent faktisk har søgt om lån i et penge- eller realkreditinstitut indenfor de seneste 12 måneder – hvilket er lidt færre end sidste år (18,0 %) svarede 55,4 %, at de hverken oplevede det som lettere eller sværere at opnå lånet. 17,2 % oplevede det som lettere eller meget lettere, mens 27,4 % oplevede det som sværere eller meget sværere. Sidste år var de tilsvarende tal henholdsvis 23,2 % og 26,4 %.

Ikke overraskende er der lidt flere virksomheder med over ti ansatte end virksomheder med færre ansatte, som har et aktuelt behov for at låne penge, og som har søgt herom indenfor de seneste 12 måneder. Det største aktuelle lånebehov opleves blandt virksomhederne i Region Midtjylland og det mindste i Region Hovedstaden. Branchemæssigt er det især produktionsvirksomhederne (22,6 %), som angiver, at de har et aktuelt lånebehov, og det er også disse virksomheder, der ligger øverst blandt de virksomheder, som rent faktisk har søgt om lån indenfor de seneste år (29,7 %).

Vækst gennem opkøb eller fusion

Mere end hver fjerde virksomhed (27,3 %) svarer, at de har overvejet at vækste virksomheden gennem fusioner eller opkøb. Det er næsten det samme som sidste år. Størst interesse (39,2 %) for den slags er der blandt virksomheder med over ti ansatte. Branchemæssigt er interessen størst blandt produktionsvirksomheder (43,8 %), mens det geografisk mest er virksomhederne i Region Hovedstaden (31,8 %) og i Region Midtjylland (30,5 %), som er optaget af dette emne.

Udvidelse af ejerkredsen

For mange mindre og mellemstore virksomheder kan en udvidelse af ejerkredsen også være en mulighed for vækst og derfor et godt alternativ eller supplement til opkøb og fusioner. Alligevel er det fortsat kun en sjettedel af virksomhederne, som finder muligheden for at udvide ejerkredsen ved optagelse af investorer (aktionærer) for interessant. Langt de fleste SMV-virksomheder har kun en enkelt eller ganske få ejere, og for mange vejer det at være ”herre i eget hus” fortsat tungt.

Størst interesse for at udvide ejerkredsen er der blandt virksomheder i Region Hovedstaden (21,4 %). Branchemæssigt er det mest produktionsvirksomhederne (24,6 %), som ser på muligheden.

Hovedområder

 

Finansiering