Nøgletal

Hvordan er dine forventninger til udviklingen i virksomhedens omsætning for 2019 i forhold til 2018?

Hvilke udfordringer ser du som de to største i forbindelse med din virksomheds fremtidige drift? (mulighed for to svar)

Forventninger til 2019 - omsætningsudviklingen

På trods af den megen snak om økonomisk afmatning så er de mindre og mellemstore virksomheder stort set lige så optimistiske som sidste år, når det gælder deres forventninger til udviklingen i deres omsætning.

Hele 22,7 % forventer således en vækst i denne på over 10 % i 2019. Sidste år var det tilsvarende tal 25,1 %. Et meget stort flertal på 67,6 % forventer en uændret eller let stigende omsætning (+0 – 10 %), mens 9,7 % forventer et fald i omsætningen. Det sidste er marginalt flere end sidste år, hvor 9,2 % frygtede en nedgang.

Klimavinklen er interessant

Den megen snak om klimaet, og behovet for at virksomhederne også tager ansvar i forhold til dette, har tydeligvis også sat sig spor hos de mindre og mellemstore virksomheder.

I årets undersøgelse har vi som noget nyt spurgt virksomhederne, om de har eller vil kunne få konkurrencemæssige fordele ved at foretage klimavenlige tiltag. Heri erklærer 32,0 % sig enige eller meget enige, mens 28,6 % er uenige eller meget uenige.
39,4 % er hverken enige eller uenige. Fordelingen af svarene er i denne forbindelse næsten den samme for virksomheder med over ti ansatte som for dem med færre.

Branchemæssigt er det især turismeerhvervet, som ser en kommerciel fordel ved klimatiltag. Her svarer således præcis halvdelen af virksomhederne, at de er enige eller meget enige. Geografisk er der kun meget små forskelle mellem regionerne.

Geografi og størrelse

Geografisk er optimismen ligesom sidste år størst i Region Hovedstaden, hvor 28,2 % forventer en vækst på over 10 %, men også i Region Midtjylland er forventningerne pænt høje. Her forventer 24,5 % af de mindre og mellemstore virksomheder nemlig en vækst i omsætningen i 2019 på over 10 %. I Region Sjælland er det kun 17,7 %, der forventer en sådan vækst.

Modsat sidste år så er optimismen i år mere udbredt blandt de små virksomheder end hos de lidt større. I virksomheder med op til ti ansatte forventer 24,3 % således en vækst i omsætningen på over 10 %, mens det tilsvarende tal for virksomheder med over ti ansatte er 20,5 %.

Branchemæssigt er forventninger højest blandt videns-virksomheder, som blandt andet omfatter ingeniører, arkitekter, it-rådgivere m.fl. Her forventer 31,8 % en vækst i omsætningen på over 10 %. Størst pessimisme findes blandt produktionsvirksomhederne, hvor hver syvende virksomhed (14,3 %) faktisk forventer et fald i omsætningen.

Hovedområder

 

Forventninger