Nøgletal

Forventer din virksomhed at øge antallet af medarbejdere i 2019 i forhold til 2018?

Er det de sidste 12 måneder blevet sværere eller lettere at skaffe lokal og kompetent arbejdskraft for din virksomhed?

Forventer din virksomhed at ansætte elever / lærlinge / praktikanter i det nye år?

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn – Min virksomhed har et samfundsansvar for at hjælpe med at skaffe beskæftigelse til flygtninge/indvandrere?

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn – Min virksomhed har et samfundsansvar for at hjælpe med at skaffe beskæftigelse til unge uden praktikplads?

Udfordringen med at finde de rigtige medarbejdere

Selv om mange på Christiansborg måske har svært ved at tro det, så viser SMV Barometret, at det stadig er svært at skaffe de rigtige medarbejdere.

Andelen af virksomheder, der oplever det som sværere eller meget sværere at skaffe lokal og kompetent arbejdskraft er steget støt, men i år er tallet dog faldet en lille smule. Fra 18,4 % i 2016 over 21,9 % i 2017* og 36,6 % i 2018 til 33,8 % nu i 2019. Kun 3,3 % oplever, at det er blevet lettere at skaffe de rigtige medarbejdere indenfor de seneste 12 måneder.

Ligesom sidste år er det især Region Midtjylland, der har svært ved at skaffe kompetente medarbejdere (38,6 %), mens virksomhederne i Nordjylland har taget et stort spring fra 38,7 % i 2018 til 28,3 % i 2019; så i Nordjylland oplever virksomhederne, at det er blevet lettere at rekruttere. Region Hovedstaden ligger lige efter med 31,5 %.

Virksomheder med over ti ansatte er lidt mere udfordret (37,0 %) end virksomhederne med op til ti ansatte (30,3 %). Branchemæssigt er problemet stadig størst blandt bygge- og anlægsvirksomhederne (45,1 %), men også retailvirksomhederne (38,7 %) er udfordret.

*For 2016 og 2017 er ”ved-ikke-svar” inkluderet.

Især virksomhederne i Region Sjælland føler samfundsansvar for de unge

Lidt over en fjerdedel af virksomhederne (27,5 %) oplyser, at de forventer at ansætte elever/lærlinge/prak-tikanter i deres virksomhed i 2019. Det er lidt flere end sidste år, hvor 27,0 % svarede bekræftende.

Mere end halvdelen af virksomhederne (51,0 %) er enige eller meget enige i, at de har et samfundsansvar for at hjælpe med at skaffe beskæftigelse til unge uden praktikplads, mens 28,8 % mener at have et tilsvarende ansvar overfor flygtninge/indvandrere. Det er nogenlunde på niveau med sidste år, hvor henholdsvis 53,1 % og 28,2 % svarede det samme.

I forhold til de unge er det især virksomhederne i Region Sjælland (60,2 %), som mener, at de har et samfundsansvar. I Region Hovedstaden – der på dette punkt ligger lavest – er den tilsvarende andel på 47,3 %.

Ikke overraskende er det især i virksomheder med op til ti ansatte, at man mindst føler et ansvar i forhold til at ansætte såvel elever og lærlinge som flygtninge og indvandrere. Her erklærer kun henholdsvis 41,0 % og 22,8 % sig enten enige eller meget enige i spørgsmålet om, hvorvidt de har et samfundsansvar.

Branchemæssigt er det især bygge- og anlægsvirksomhederne (65,7 %) og produktionsvirksomhederne (64,4 %), som føler et samfundsansvar i forhold til de unge. Turismevirksomhederne, der blandt andet omfatter hoteller, restauranter og campingpladser (43,7 %) føler størst ansvar i forhold til flygtninge og indvandrere.

Hovedområder

 

 

Medarbejderstaben

 

Selvstændig