Nøgletal

Er livet som indehaver af egen virksomhed blevet mere eller mindre attraktivt?

Hvad mener du, er de to vigtigste faktorer for et bedre erhvervsklima for danske virksomheder?

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? – Min virksomhed har/ville få konkurrencemæssige fordele af, at vi foretog klimavenlige tiltag?

I hvilken grad mener du, at det vil gøre en positiv/negativ forskel for din virksomhed med et eventuelt regeringsskifte efter folketingsvalget (fra blå blok til rød blok)?

Livet som indehaver af egen virksomhed

På trods af den megen snak på Christiansborg om tiltag, der skal lette virksomhedernes administrative byrder og sænke forskellige skatter og afgifter, så er det ikke noget, som sætter sig de store spor. Mere end fire ud af fem svarer således, at livet som indehaver hverken er blevet mere eller mindre attraktivt, end det var sidste år. Blandt de resterende er der et flertal, som synes, det er blevet markant mindre attraktivt, mens kun et mindretal synes, at det er blevet markant mere attraktivt at drive virksomhed.

Hverken virksomhedernes størrelse eller deres beliggenhed har den store betydning for besvarelsen. Branchemæssigt synes ejerne af især retail- og servicevirksomheder, at det er blevet markant mindre attraktivt at drive egen virksomhed, mens ejere af vidensvirksomheder hører til de mere tilfredse.

Hovedområder

 

 

Selvstændig